بررسی اثر محافظتی عصاره گیاه سالویا (مریم گلی) بر روی سمیت کبدی ناشی از دلتامترین در مدل موش صحرایی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

دلتامترین یکی از مهم ترین حشره کش های مورد استفاده در کشاورزی جهت کنترل آفت بوده و استرس اکسیداتیو یکی از مکانیسم های سمیت این سم می باشد. برای مقابله با آسیب های اکسیداتیو حاصل از مواد سمی، آنتی اکسیدان های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته اند. در این مطالعه خاصیت آنتی اکسیدانی و حفاظتی عصاره سالویا در برابر سمیت دلتامترین بر روی کبد موش صحرایی مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش ها

 در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، 30 موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با حدود وزنی 200 تا 220 گرم به طور تصادفی به 5 گروه 6 تایی تقسیم شدند. گروه بندی به صورت گروه 1) کنترل، گروه 2) مواجهه با سم دلتامترین mg/kg) 15)، گروه 3) مواجهه همزمان سم دلتامترین mg/kg) 15) و عصاره سالویا mg/kg) 100)، گروه 4) مواجهه همزمان سم دلتامترین mg/kg) 15) و عصاره سالویا mg/kg) 200)، گروه 5) مواجهه با عصاره سالویا
mg/kg) 100) صورت گرفت. پس از مواجهه به مدت 30 روز متوالی، بافت کبد موش ها جهت ارزیابی سطوح مالون دی آلدهید و گلوتاتیون پراکسیداز و همچنین تغییرات هیستوپاتولوژی مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها

در این مطالعه مشخص شد که عصاره سالویا می تواند باعث کاهش چشمگیری در سطح مالون دی آلدهید، بهبود سطح فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و کاهش آسیب کبدی ناشی از سم دلتامترین شود.

استنتاج

با توجه به نقش آنتی اکسیدانی عصاره سالویا و کاهش اثرات سمی ناشی از سم دلتامترین، می توان از عصاره سالویا به عنوان یک آنتی کسیدان قوی در جهت پیشگیری و بهبود اثرات ناشی از سم دلتامترین استفاده کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
134 -140
لینک کوتاه:
magiran.com/p2044011 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.