بررسی علل مراجعه مکرر به اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ یک مطالعه توصیفی- مقطعی

پیام:
چکیده:
مقدمه

مراجعات مکرر از علل اصلی ایجاد ازدحام در بخش های اورژانس بیمارستان ها می باشد. شناسایی ویژگی های مراجعین مکرر به مدیران سیستم ارائه خدمات درمانی کمک می کند تا راهکار های موثرتری برای کاهش تعداد دفعات مراجعه آنها به بخش اورژانس ارائه دهند. این مطالعه با هدف بررسی ویژگی های مراجعین مکرر بخش های اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران طراحی شد.

روش کار

بیمارانی که طی سال 1396 بیش از 5 بار به بخش های اورژانس بیمارستان های حضرت رسول اکرم (ص)، شهدای 7 تیر و فیروزگر دانشگاه علوم پزشکی ایران مراجعه کرده بودند با استفاده از سیستم های رایانه ای ثبت اطلاعات بیمارانHealth information system (HIS) ، تعداد مراجعات و شکایات بیمار در زمان مراجعات مکرر به بخش های اورژانس از پرونده های بیماران استخراج شدند.

یافته ها

از بین مراجعات به اورژانس بیمارستان ها (حدود 200 هزار بیمار)، 208 بیمار بیش از 5 بار (حداقل 5 و حداکثر 10 بار) به بخش های اورژانس بیمارستان های مورد بررسی مراجعه کرده بودند. میانگین تعداد دفعات مراجعه کنندگان بیش از 5 بار، 40/6 بار با انحراف معیار 26/1 بار بود. میانگین سنی بیماران 52/53 سال با انحراف معیار 02/17 سال بود. شایع ترین بیماری های زمینه ای در بیماران شامل سرطان، آسم و بیماری های مزمن ریوی و پس از آن بیماری های ایسکمیک قلب بودند. کمترین شیوع را بیماری های اسکیزوفرنی، آنمی آپلاستیک و مسمومیت با مواد مخدر تشکیل می دادند. بین سن و تعداد مراجعات مکرر رابطه آماری معنی دار وجود داشت (P= 0.001).

نتیجه گیری

نتایج نشان داد که سن یک پیش بینی کننده بسیار مهم در بررسی تعداد دفعات مراجعه بیمار به بخش اورژانس می باشد. سرطان، بیماری های انسدادی ریه و بیماری های ایسکمیک قلبی رایج ترین علل مراجعه مکرر بیماران به بخش اورژانس بودند. تنگی نفس، درد سینه و ضعف رایج ترین شکایات در بیماران با مراجعه مکرر بودند.

زبان:
فارسی
صفحه:
13
لینک کوتاه:
magiran.com/p2044486 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.