محدودیت های همگون سازی فرهنگی رئالیا در محیط بیگانه درون و بینا فرهنگیت در بازنمود دیگری

پیام:
چکیده:

برای توصیف دیگری در محیط بیگانه، نویسنده تلاش می کند که جهانی را که شناخت و درک آن به نظر دشوار می رسد، به قلم بیاورد. به عبارت دیگر، او با ناسازگاری بین سطح زبانشناختی و معنی شناختی بین مرجع متنی و جهان مرجع مواجه است. از آنجایی که نویسندگان مسافر دیدی ناکامل و جزئی از دنیای خارج - از لحاظ زبانی، فرهنگی، اجتماعی و تاریخی – دارند، چطور به مقایسه دو جهان و ایجاد مرجع متنی می پردازند؟ مقاصد تطبیقی و گفتمانی، ادبی و بین فرهنگی که نشان دهنده عملکرد نمایشی زبان در موقعیت های دیگر و ظرفیت زبان برای گفتن یک جهان خارج است برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است. پرسش ما چگونگی تولید نوشتاری دنیای بیگانه در سفرنامه های فرانسوی قرن نوزدهم در مشرق زمین است که با مطالعه تکامل راهکارهای همگون سازی بینافرهنگی در دنیایی که از پیش غیر قابل مقایسه انجام می شود. هدف ما تحلیل عملکرد زبان در ارتباط با واقعیت ارجاعی در شرایط بیگانه است که با استفاده از شش روایات انتخاب شده به آن می پردازیم.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فرانسوی
صفحات:
105 -125
لینک کوتاه:
magiran.com/p2044634 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.