ریزپوشانی ویتامین D با استفاده از موسیلاژ شاهی و ایزوله پروتئین سویا به روش توده سازی مرکب

پیام:
چکیده:
ویتامین D نقش مهمی در حفظ سلامتی و عملکرد اندام های بدن انسان دارد. مطالعه های متعددی برنقش آن در پیشگیری از بیماری هایی نظیر بیماری های قلبی، سیستم ایمنی، اسکلتی و بیماری های عفونی تاکید نموده اند. در این پژوهش فرایند ریزپوشانی ویتامین D به روش توده ای شدن با استفاده از موسیلاژ شاهی به عنوان یک هیدروکلوئید جدید و ایزوله پروتئین سویا بررسی و اثرات نسبت هسته به پوسته و نسبت پروتئین به پلی ساکارید ارزیابی گردید. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان داد هر دو پارامتر موردبررسی اثر معنی داری بر راندمان و بارگذاری ریزپوشانی داشتند (0/05<P). استفاده از نسبت هسته به پوسته و نسبت پروتئین به پلی ساکارید 0/3 منجربه تولید میکروکپسول ها با بهترین ویژگی های کاربردی گردید. راندمان ریزپوشانی و بارگذاری به ترتیب در دامنه 90-20 و 27-2 درصد بود. براساس تصاویر میکروسکوپ الکترونی این میکروکپسول ها تقریبا کروی و دارای سطح ناهمواری بودند. متوسط اندازه ذرات 1/2±57/2 میکرومتر بود. آنالیز طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز نشان دهنده شکل گیری اتصالات الکترواستاتیکی بر اثر واکنش توده ای شدن بین گروه کربوکسیل موسیلاژ شاهی و گروه آمین ایزوله پروتئین سویا بود. نتایچ این تحقیق مبین امکان استفاده از دو بیوپلمر موسیلاژ دانه شاهی و پروتئین سویا برای ریزپوشانی ترکیبات آب گریز مانند ویتامین D بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
225 -234
لینک کوتاه:
magiran.com/p2045307 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.