مدل جدید برای پیش بینی نرخ سوزش فرسایشی در موتور سوخت جامد

پیام:
چکیده:
در پژوهش حاضر یک مدل جدید برای محاسبه نرخ سوزش فرسایشی در موتورهای سوخت جامد پیشنهاد شده است. این مدل در واقع اصلاح شده مدل وانگ است و مهم ترین تغییری که در آن اعمال شده افزودن اثر تغییر فشار بر نرخ سوزش فرسایشی است. علاوه بر این برای محاسبه گرادیان سرعت روی سطح سوزش در کدهای یک بعدی، روابطی که تاثیر تراکم پذیری جریان، دمش گاز و زبری سطح در آن لحاظ شده است، ارایه شدند. برای ارزیابی مدل از نتایج تست یک موتور آزمایشگاهی ساخته شده در این تحقیق استفاده شد. در ضمن برای مقایسه کارآیی و دقت این مدل نسبت به سایر مدل های موجود، از شش مدل سوزش فرسایشی دیگر که در مقالات موجود است در شبیه سازی موتور آزمایشی استفاده شد. مقایسه نتایج این شبیه سازی ها نشان می دهد که مدل حاضر دارای دقت بهتری نسبت به مدل های دیگر است. مزیت واردکردن تاثیر فشار در مدل وانگ نیز نشان داده شده است. از مزایای مدل ارائه شده آن است که برخلاف مدل های معروفی مانند مدل لنویر- روبیلارد ضرایب تجربی وابسته به هندسه و نوع سوخت در آن وجود ندارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
107 -116
لینک کوتاه:
magiran.com/p2046027 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!