مقایسه اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی همسر بیماران مبتلا به سرطان پستان در دو مرحله قبل و بعد از درمان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

بروز سرطان پستان آسیب‏ های جسمی و روانی بسیاری را برای بیمار و خانواده او و به ‏ویژه همسر بیماران در پی دارد. بر این اساس، هدف مطالعه بررسی اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی همسر بیماران مبتلا به سرطان پستان، قبل و بعد از درمان می ‏باشد.

روش بررسی

پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی است که در دو مقطع به فاصله حدود شش ماه در کلینیک تخصصی سرطان پستان جهاد دانشگاهی انجام شد. 142 نفر از همسران، به‏ صورت نمونه‏‎گیری در دسترس انتخاب و در دو مرحله قبل و بعد از درمان به‏ وسیله پرسش‏نامه‎های افسردگی بک، اضطراب بک و فرم کوتاه زمینه ‏یابی سلامت مورد ارزیابی قرار گرفتند.

یافته‏ ها

میزان اضطراب و افسردگی شدید در نوبت دوم (بعد از درمان) کمتر از نوبت اول (قبل از درمان) بود. اضطراب (001/0>p) و افسردگی (002/0 >p) همسران پس از درمان کمتر شده بود. میزان رضایت جنسی قبل از درمان نیز بیش از زمان پس از درمان بود. همسران از نظر ابعاد کیفیت زندگی، در خرده مقیاس‏ های مشکلات جسمانی، محدودیت سلامتی و محدودیت سلامتی هیجانی، در زمان قبل از درمان بهتر از بعد از درمان بیمار بودند و اکثریت همسران پس از درمان بیمار مشکلات جسمی بیشتری داشتند.

نتیجه‏ گیری

براساس یافته‏ های پژوهش مبنی بر سطوح متفاوت مشکلات جسمانی، اضطراب و افسردگی همسران در مراحل قبل و بعد از درمان بیمار، لازم است سیستم‏ های بهداشتی درمانی، خدمات آموزشی و مداخلات رفتاری گسترده ‏تری را در مراحل مختلف تشخیص و درمان بیماری، برای بیمار و خانواده بیمار ارایه نمایند.

زبان:
فارسی
صفحات:
36 تا 46
لینک کوتاه:
magiran.com/p2046148 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!