بررسی سناریوهای مدیریتی برای احیای آبخوان با استفاده از مدل سازی ریاضی(مطالعه موردی: آبخوان ابرکوه)

پیام:
چکیده:

در بسیاری از کشورهای خشک از جمله ایران، ذخایر آب زیرزمینی اصلی‏ترین منبع تامین آب است. افزایش بی‏رویه‏ی جمعیت، محدودیت منابع آبهای سطحی و بهره ‏برداری بیش از اندازه از آبخوان‏ ها سبب افت شدید سطح آب زیرزمینی در بسیاری از دشت‏ های کشور شده است. لازمه مدیریت این وضعیت شناخت کامل آبخوان و میزان تغذیه و حجم آب قابل برداشت می‎باشد. در تحقیق حاضر آبخوان دشت ابرکوه به کمک مدل ریاضی  Modflowدر یک دوره سه ساله(سال 1392 الی 1395) با 36 گام زمانی شبیه‏ سازی و مدل در دو حالت پایدار و ناپایدار واسنجی شد. سپس، مدل در یک دوره 36 ماهه (مهر 1388 تا مهر 1391) مورد صحت‏سنجی قرار گرفت. مقادیر جذر میانگین مربعات در دو دوره واسنجی و صحت‏سنجی به ترتیب 042/1 و 10/1 بدست آمد. بعد از اطمینان از دقت مدل، سناریوهای مختلف مدیریتی بررسی گردید.  نتایج نشان داد ادامه روند کنونی برداشت  منابع آب زیرزمینی، منجر به افت متوسط سالانه 5/1 متر تراز سطح خواهد شد. برای کنترل این بحران، سناریوهای مدیریتی منتج از تغییر روش های آبیاری و الگوی کاشت و استفاده از روش های کاهش تبخیر تعیین گردید. تمام سناریوهای اعمال شده به مدل نتایج قابل قبول در جهت مدیریت و بهبود شرایط آبخوان زیرزمینی دشت ابرکوه را نشان دادند. بنابراین پیشنهاد می‏شود با مدیریت بخش کشاورزی دشت ابرکوه به واسطه ‏ی تغییر الگوی کشت به محصولات با نیاز آبی کمتر و تغییر سیستم آبیاری از سنتی به سیستم‏های نوین وضعیت آینده آبخوان را بهبود بخشید.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
52 -61
لینک کوتاه:
magiran.com/p2046181 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.