مطالعه ی توابع توزیع تعمیم یافته پارتونی (GPDs) در مدل ولون

پیام:
چکیده:

توابع توزیع پارتونی تعمیم یافته (GPD) را برای کوارک های ظرفیتی u و d پروتون در نمایش ولون حساب شده اند. با محاسبه ی تابع شکل دیراک، پارامتر آزاد مدل  تعیین شده است.  نتیجه ی این محاسبه با داده های تجربی و نظریه ها یا مدل های دیگر مقایسه شده اند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
75 -84
لینک کوتاه:
magiran.com/p2046743 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!