بهینه سازی شتاب الکترون در پلاسما با چگالی شیبدار در شتاب میدان عقبه لیزری در رژیم حباب بیضوی

پیام:
چکیده:

در این مقاله سعی شده تا با بکارگیری شبیه سازی 3 بعدی تک ذره ای، برهم کنش پالس لیزری گاوسی با محیط پلاسمای ناهمگن در رژیم حبابی میدان عقبه لیزری (LWFA) مورد بررسی قرار گیرد. میزان تاثیرگذاری پارامتر شیب چگالی الکترونهای پلاسما روی درصد میزان حبس شدگی الکترونها در انتهای حباب بررسی شد. تاثیر حضور شیب چگالی محیط به عنوان روشی در افزایش طول وافازی بطور عددی به اثبات رسید و مشخص گردید که با لحاظ کردن انرژی اولیه وجهت حرکت اولیه بهینه دسته الکترونها در تزریق خارجی و تعیین مقدار بهینه شیب چگالی پلاسما، درصد میزان حبس شدگی و تزریق خودبخودی الکترون ها به طور قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت.

زبان:
فارسی
صفحات:
47 -58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2046746 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!