بررسی تاثیر میدان مغناطیسی باریک شونده خارجی بر خودکانونگی و شدت انتشار باریکه لیزر گاوسی در پلاسمای همگن

پیام:
چکیده:

در این مقاله به بررسی خودکانونگی و شدت باریکه ی لیزر گاوسی در پلاسمای همگن در حضور میدان مغناطیسی باریک شونده ی خارجی می پردازیم. می دانیم که آثار غیرخطی ناشی از برهم کنش لیزر- پلاسما منجر به خودکانونگی باریکه ی لیزر می شوند. با در نظر گرفتن این آثار غیرخطی، معادله ی پهنای باریکه ی لیزر گاوسی در پلاسمای مغناطیده تحت تقریب پیرامحوری محاسبه و حل شده است. نتایج حاصل از روش عددی نشان می دهند که میدان مغناطیسی باریک شونده ی خارجی خودکانونگی باریکه ی لیزر را ارتقا می دهد و شدت باریکه را جایگزیده می کند. همچنین تاثیر پارامترهای فرکانس سیکلوترونی، چگالی پلاسما و ضریب باریک شوندگی میدان مغناطیسی بر خودکانونگی مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این نتایج بیشتر در مورد بررسی شدت باریکه ی لیزر نشان می دهند که حضور میدان مغناطیسی باریک شونده و همچنین افزایش ضریب باریک شوندگی میدان مغناطیسی باریک شونده، سبب افزایش قابل توجه شدت لیزر می شوند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
33 -46
لینک کوتاه:
magiran.com/p2046747 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!