بررسی اثر سیستم های کاری عملکرد بالا (HPWS) بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی گری تناسب فرد- سازمان (P-O Fit)در اداره های کل ورزش و جوانان استان های غرب ایران

پیام:
چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر سیستم‌های کاری عملکرد بالا بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی‌گری تناسب فرد- سازمان در اداره‌های کل ورزش و جوانان استان‌های غرب ایران می‌باشد. تحقیق حاضر، توصیفی پیمایشی در حیطه مطالعات راهبردی و از نظر هدف، کاربردی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را همه مدیران، معاونین و کارشناسان ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران در سال 1397 تشکیل داده‌اند (314 نفر)، که از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و جدول مورگان 175 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه استاندارد سیستم‌های کاری عملکرد بالا چین جوتسای (2006)، پرسش‌نامه تناسب فرد سازمان چتمن (2011)، پرسش‌نامه رضایت شغلی مینه سوتا (1977)، پرسش‌نامه تعهد سازمانی مایر و آلن (1997) بود.تجزیه و تحلیل داده‌های گرداوری شده با نرم افزارهای spss و مدل معادلات ساختاری انجام شد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد، سیستم‌های کاری عملکرد بالا اثری قوی بر تناسب فرد سازمان دارد، تناسبات فردی و سازمانی تاثیرات مثبت و معناداری بر نگرش‌های سازمانی دارد، سیستم‌های کاری عملکرد بالا می‌تواند تاثیر مثبت و معناداری بر نگرش‌های سازمانی داشته باشد و همچنین در نهایت تاثیر میانجی تناسب فرد - سازمان در رابطه‌ بین متغیرهای HPWS و رضایت شغلی و تعهد سازمانی تایید شد. در مجموع می‌توان گفت اجرای فاکتورهای مهم سیستم‌های کاری عملکرد بالا و رعایت تناسبات مهم کارکنان و سازمان در اداره‌های ورزش و جوانان به خوبی می‌تواند آنان را به اهداف سازمانی نزدیک‌تر کند و تعهد کاری و رضایت شغلی آنان را افزایش دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
125 -138
لینک کوتاه:
magiran.com/p2046850 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.