شناسایی و اولویت ‎بندی راهکارهای موثر در تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران با روش AHP

پیام:
چکیده:

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر و اولویت‎بندی راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران انجام شده است. در این مقاله، پس از بررسی مبانی نظری و مرور پژوهش‎های پیشین، ابتدا معیارهای مهم موثر در تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران، شامل شفاف‎سازی شبکه بانکی کشور، سالم‎سازی آن، حمایت از تولید‎ داخلی و مداخله نکردن دولت در تصمیم‌های بانک مرکزی، شناسایی و بررسی و سپس 16 متغیر به‎عنوان زیرمعیار انتخاب شدند. جامعه آماری پژوهش، 61 نفر از مدیران در حوزه نظام بانکی و استادان در حوزه نظام آموزشی هستند. روش گردآوری داده‎ها پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل آنها تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) بوده است. برای دستیابی به اولویت هریک از متغیرهای یادشده، داده‎ها با استفاده از نرم‎افزار Expert Choice، پردازش و تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می‎دهد که بین معیارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران تفاوت و اولویت وجود دارد. مداخله نکردن دولت در تصمیم‌های بانک مرکزی حائز بالاترین اولویت است. حمایت از تولید داخلی، سالم‎سازی شبکه بانکی کشور و شفاف‎سازی آن در اولویت‎های بعدی قرار می‎گیرند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
221 -224
لینک کوتاه:
magiran.com/p2047099 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!