بررسی تغییرات زمانی و مکانی جامعه درشت بی مهرگان کفزی رودخانه شنبه بازار، تالاب انزلی منتهی به دریای کاسپین

پیام:
چکیده:

این تحقیق به‌منظور مطالعه تغییرات زمانی و مکانی جوامع درشت بی‌مهرگان کف‌زی رودخانه شنبه‌بازار منتهی به دریای کاسپین صورت گرفت. نمونه‌برداری به‌صورت فصلی در 4 ایستگاه و با سه تکرار در سال 1396 انجام شد و شاخص هیلسنهوف در این مطالعه استفاده شد. در این مطالعه تعداد 3963 عدد از درشت بی‌مهرگان کف‌زی متعلق به 3 شاخه، 5 رده، 9 راسته و 19 خانواده شناسایی شد. درمجموع بیشترین فراوانی در بین فصول نمونه‌برداری مربوط به فصل بهار با 186±2137 عدد از بی‌مهرگان کف‌زی و کمترین فراوانی مربوط به فصل تابستان با 19±83 عدد گزارش شد. ایستگاه اول، کمترین و ایستگاه چهارم، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادند. طبق آنالیز MDS پراکنش کف‌زیان در بین ایستگاه‌ها، سه گروه مجزا را نشان داد. کیفیت آب در رودخانه شنبه‌بازار بر اساس راهنمای کیفی آب هیلسینهوف برای تمامی ایستگاه‌ها به‌ غیر از ایستگاه اول (7) با شرایط بسیار بد ارزیابی شد. نتایج نشان داد که این رودخانه به دلیل افزایش مواد آلی از مناطق کشاورزی، پساب‌های شهری و روستایی هم‌جوار و تردد کشتی‌های باربری باعث افزایش گونه‌های مقاوم به آلودگی از جمله خانواده های Tubificidae و Chironomidae شده که نشان دهنده کیفیت پایین آب این منطقه است.
 

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
87 -95
لینک کوتاه:
magiran.com/p2047536 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.