تاثیر حلال های متفاوت در استخراج ترکیبات فنولی و خاصیت آنتی اکسیدانی جلبک‎های قهوه‎ای Padina australis Hauck و Nizimuddinia zanardinii (Schiffner) P.C. Silva

پیام:
چکیده:

جلبک‎های دریایی یکی از منابع مهم برای استخراج ترکیبات زیست فعال می‎باشند. در مطالعه حاضر تاثیر حلال‎های مختلف (متانول 100%، متانول 70%، استون 100%، استون 70%) در استخراج ترکیبات فنولی و خاصیت آنتی‌اکسیدانی دو گونه از جلبک‎های قهوه‎ای سواحل چابهار شامل Padina australis Hauck و Nizimuddinia zanardinii (Schiffner) P.C.Silva مورد بررسی قرار گرفت. فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره اولیه و فراکشن‎های آن شامل کلروفرمی، دی کلرومتانی، اتیل استاتی و آبی با استفاده از شاخص‎های میزان فنول کل، بازدارندگی رادیکال آزاد DPPH، توانایی احیاء و جذب فلزی سنجیده شد. در هر دو جلبک، میزان فنول و خصوصیات آنتی‌اکسیدانی عصاره متانولی 100% در مقایسه با دیگر تیمارها بالاتر بود. بهترین فعالیت آنتی‌اکسیدانی در فراکشن اتیل استاتی جلبک N. zanardinii مشاهده گردید. همچنین، ویژگی های آنتی‌اکسیدانی جلبک N. zanardinii به میزان قابل‌توجهی نسبت به P. australis بالاتر بود. نتایج نشان داد که جلبک N. zanardinii می‎تواند به عنوان منبع بالقوه از آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی در نظر گرفته شود.     
 

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
76 -86
لینک کوتاه:
magiran.com/p2047537 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 250,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!