بهینه سازی کشت بافت گیاه دارویی اسپند

نویسنده:
پیام:
چکیده:

گونه اسپند با نام علمی Peganum harmala گیاهی علفی و چند ساله از تیره Zigophyllaceae می‌باشد. این گونه در طب سنتی برای درمان پارکینگسون مورد استفاده قرار گرفته و دارای اثرات ضد تومور و فعالیت آنتی‌اکسیدانی است. اسپند به طور معمول به وسیله بذر تکثیر می‌شود، ولی قدرت زنده‌مانی بذر کوتاه است. از سوی دیگر، از آن جایی‌که این گیاه به صورت وحشی می‌روید و کشت نمی‌شود، به دلیل استفاده بی‌رویه در معرض خطر انقراض قرار دارد. برای رفع این مشکل و تولید بهینه متابولیت‌های ثانویه این گیاه، اولین گام بهینه‌سازی القای کالوس و باززایی اندام‌های هوایی در محیط درون شیشه می‌باشد. به این منظور ریزنمونه‌های برگ، هیپوکوتیل و محور جنینی در محیط کشت MS حاوی غلظت‌های مختلف از هورمون‌های -D2,4 (0، 25/0 و 5/0 میلی‌گرم در لیتر) و BA (0، 5/0، 1 و 2 میلی‌گرم در لیتر) کشت داده شدند. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار القای کالوس و باززایی به طور هم زمان، در تیمار هورمونی 5/0 میلی‌گرم در لیتر -D2,4 و 1 میلی‌گرم در لیتر BA در ریزنمونه برگ و بعد از آن هیپوکوتیل رخ داده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
101 -109
لینک کوتاه:
magiran.com/p2047895 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.