آلودگی های قارچی در هوای اتاق‎های عمل 13 بیمارستان در مشهد

پیام:
چکیده:
مقدمه

اسپورهای قارچی هوا برد منابع آلودگی مهمی در اتاق عمل و بخش‎های مراقبت ویژه بیمارستان‎ها می‎باشند. هدف از این مطالعه، بررسی میزان و تنوع آلودگی‎های قارچی فرصت طلب در هوای اتاق‎های عمل عمل بیمارستان‎های مشهد بوده است.

روش کار

این مطالعه مقطعی در13 بیمارستان مشهد که اجازه مطالعه را به گروه تحقیق دادند درسال‎های 97-1396 انجام شد. ازهوای تمام 104 اتاق عمل موجود در 13 بیمارستان به روش پلیت باز نمونه برداری به عمل آمد. پس از 7-10 روز کلنی‎های رشد کرده قارچ‎های رشته‎ای توسط روش‎های متداول و ملکولی تعیین توالی شناسایی شدند. در این مقاله با توجه به اهداف مجله دانشکده پزشکی بیشتر به جنبه‎های عمومی و بیمارستانی و  نتایج روش‎های متداول پرداخته شده است. نتایج مر بوط به آزمایشات ملکولی و تعیین توالی در مقاله دیگری ارائه خواهد شد. نتایج با استفاده از نرم افزار spss نسخه 16تجزیه و تحلیل شد .

نتایج

در این مطالعه کلنی‎های قارچی رشد کرده در 403 پلیت شمارش و شناسایی گردیدند. گونه‎های آسپرژیلوس و پنی سیلیوم، بیشترین میزان آلودگی و آلترناریا کمترین میزان آلودگی را در اتاق‎های عمل داشتند. آسپرژیلوس فلاووس شایع‎ترین گونه آسپرژیلوس در بین سایر قارچ‎ها بود. بیمارستان‎های شماره 3 و11 به ترتیب دارای بیشترین و کم ترین آلودگی قارچی بودند.

نتیجه گیری

آلودگی با قارچ‎های هوا برد در اتاق‎های عمل بیمارستان‎های مشهد وجود دارند که می‎تواند برای بیماران نقص ایمنی یک عامل خطر باشد آسپرژیلوس فلاووسگونه غالب در بین قارچ‎های فرصت طلب موجود در هوای اتاق‎های عمل می‎باشد. با توجه به اینکه اکثر قارچ‎ها با روش‎های ضد عفونی مقاوم هستند، تحقیق بیشتری برای یافتن روش مناسب جهت کم کردن بار آلودگی قارچی در هوای اتاق عمل توصیه می‎شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1473 -1480
لینک کوتاه:
magiran.com/p2047972 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.