ارزیابی اثر تغذیه شکل کلاته عناصر معدنی کم مصرف بر تولید و ترکیبات شیر و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین طی اوایل دوره شیردهی

پیام:
چکیده:
هدف این پژوهش، مطالعه اثر مکمل معدنی و کلاته عناصر کم مصرف بر تولید، ترکیبات شیر و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین شیرده بود. گاوهای هلشتاین شیرده (24 راس) به طور تصادفی در یکی از 4 تیمار زیر قرار گرفتند: 1) جیره پایه حاوی عناصر معدنی کم مصرف به فرم معدنی؛ 2) 55 میلی گرم آهن، 125 میلی گرم مس، 360 میلی گرم روی، 5/3 میلی گرم کروم، 200 میلی گرم منگنز، 2 میلی گرم سلنیوم و 12 میلی گرم کبالت با تغذیه روزانه 7 گرم از مکمل کلاته معدنی بن زا پلکس-7؛ 3) مقادیر مشابه از چهار عنصر روی، منگنز، مس و کبالت با تغذیه 7 گرم مکمل کلاته آلی اویلا-4 در روز؛ 4) مقدار7 گرم از مکمل کلاته آلی اویلا-4به همراه 5/3 گرم اویلا - کروم، 2 گرم اویلا- سلنیوم، 1 گرم اویلا- آهن تغذیه شد. این مطالعه 35 روز طول کشید. خوراک مصرفی به طور روزانه و تولید شیر گاوها سه بار در روز ثبت شد. با وجود بالاتر بودن عددی تولید شیر خام در تیمار مکمل بن زا پلکس 7، تاثیر معنی داری از تیمارها در تولید شیر، ترکیب اصلی شیر و میزان ماده خشک مصرفی و فراسنجه های شکمبه ای دیده نشد. غلظت گلوکز پلاسما در تیمارهای 2 الی 4 تمایل به کاهش (07/0P=) نشان داد. غلظت تری گلیسرید پلاسما در تیمارهای 2 الی 4 به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل کاهش یافت که نشانه افزایش زیست فراهمی عناصر تامین شده به صورت کلاته در این پژوهش به خصوص کروم و مس می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
121 -129
لینک کوتاه:
magiran.com/p2048181 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.