تعیین سطح بهینه جرم ذرت در جیره جوجه های گوشتی بر مبنای روش مدیریت تصمیم گیری چندشاخصی و حداکثرسازی سود اقتصادی

پیام:
چکیده:

آزمایشی به منظور تعیین سطح بهینه جرم ذرت (حاوی روغن زیاد) در جیره جوجه های گوشتی انجام شد. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج گروه آزمایشی، پنج تکرار و 30 قطعه پرنده در هر واحد آزمایشی از سن 15 تا 42 روزگی صورت گرفت. گروه های آزمایشی شامل پرندگان دریافت کننده سطوح صفر (شاهد)، 5، 10، 15 و 20 درصد جرم ذرت بودند. در طول دوره آزمایش صفات مربوط به عملکرد، شاخص تولید، هزینه خوراک مصرفی به ازای هر کیلوگرم وزن زنده، پاسخ های ایمنی هومورال و ریخت شناسی بافت روده مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تعیین سطح بهینه جرم ذرت در جیره از روش مدیریت تصمیم گیری چند شاخصی (TOPSISیاTechnique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) و روش حداکثرسازی سود اقتصادی استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، سطح بهینه افزودن جرم ذرت به جیره با استفاده از روش مدیریتی TOPSIS و روش حداکثرسازی سود اقتصادی به ترتیب 59/6 و 98/6 درصد تعیین شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
149 -157
لینک کوتاه:
magiran.com/p2048184 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.