پرسش های چند پرسشواژه ای پیوندی در زبان فارسی: تحلیلی رده ای- نحوی

پیام:
چکیده:

پژوهش حاضر به تبیین ابعاد رده شناختی پیوند و همپایگی انواع پرسشواژه ها در زبان فارسی اختصاص دارد. دراین نوع همپایگی ، همسانی که شرط لازم در این فرآیند نحوی است، رعایت نمی شود وپرسشواژه هایی از دو گروه متمایز موضوع و افزوده نیز با حرف ربط((و)) پیوند می خورند. مطالعه سوابق نشان می دهد که چنین بحثی در زبان فارسی مورد پژوهش نبوده است. در این بررسی قصد داریم بدانیم که چه انواعی از پرسشواژه ها با یکدیگر همپایه می شوند و زبان فارسی در کدام رده زبانی قرار دارد. پس از ارزیابی رده ای زبان فارسی، چنین حالت هایی در شرایط حذف بندی نیز مورد مطالعه قرار می گیرند. بررسی داده ها نشان می دهد که پیوند دو پرسشواژه افزوده، یک پرسشواژه موضوعی (اجباری یا اختیاری) و یک افزوده در این زبان مجاز است. اما پیوند دو پرسشواژه موضوعی در داده ها مشاهده نشد. بنابراین زبان فارسی در هیچ یک از رده های زبانی آزاد، آمیخته و افزوده ای مطرح در زبان های دنیا قرار نمی گیرد. پیوند پرسشواژه ها دو نوع را نشان می دهد؛ متوالی و گسسته. نوع متوالی پرسشواژه ها در جملات مرکب با حذف بندی نیز به کار می روند. در فرآیند حذف بندی دو نوع با مرجع و بدون مرجع وجود دارد. در جملات با حذف بندی با مرجع، حضور پرسشواژه های پیوندی مجاز نیست. پیوند متوالی دو پرسشواژه تنها در نوع بدون مرجع مشاهده شد و حرکت هر یک از پرسشواژه ها به تنهایی در هر بند مجاز است. در این زبان، در هر بند تنها یک سازه کانونی وجود دارد و حرکت همزمان بیش از یک پرسشواژه مجاز نیست. بنابراین چنین حالتی، فرض دو بندی بودن چنین جملاتی را در زبان فارسی قوت می بخشد .

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
159 -177
لینک کوتاه:
magiran.com/p2048252 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.