تقابل استراتژی میدان های منطقه ای در بحران سوریه

پیام:
چکیده:

موضوع این تحقیق تقابل هژمونیک سه میدان مسلط منطقه ای یعنی ایران، عربستان و ترکیه در راستای منافع منطقه ای می باشد که بحران سوریه را به عنوان عرصه کنش اهداف منطقه ای، قلمداد کرده و درصدد سود حداکثری در آینده سوریه می باشند. فرضیه پژوهش با استعانت از راهبرد هژمونیک و تصویرسازی ژئوپلیتیکی میدان های مذکور از بحران سوریه و خلق یک برند جدید از ژئوپلیتیک مطمع نظر آنان است که در پاسخ به چگونگی تقابل راهبردی و هژمونیک ایران، عربستان و ترکیه در فضای بحرانی سوریه، می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که به چالش کشیده شدن توازن ساختارهای ژئوپلیتیک، دگرگونی و موج های جدید دموگرافیک در جغرافیای جمعیتی خاورمیانه، تقویت دو قطبی شیعه - سنی و ظهور تعارضات هویتی و صف گیری های جدید ژئوپلیتیک از پیامدهای فضای جدید سوریه می باشد. به طور کلی این پژوهش، ضمن تحلیل مقایسه ای از استراتژی و کدهای ژئوپلیتیکی این میدانها، تقابل راهبردی این کشورها  را با روش تحلیلی / توصیفی، ترسیم می نماید که نتایج تحقیق نیز که در قالب کدهای ژئوپلیتیکی منطقه ای سه کشور در بحران سوریه  است، موئد اثبات فرضیه پژوهش خواهد بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
107 -130
لینک کوتاه:
magiran.com/p2048390 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.