بررسی دانش، نگرش و عملکرد (KAP) در تیمار از خود در مبتلایان به دیابت

پیام:
چکیده:
مقدمه

دیابت یکی از شایع ترین بیماری های مزمن و یک نگرانی بزرگ نظام سلامت ایران است. افزایش آگاهی پیرامون دیابت می تواند مرگ و میر و هزینه های تحمیلی به سیستم سلامت را کاهش دهد.

هدف

ارزیابی میزان دانش، نگرش و عملکرد بیماران دیابتی ساکن غرب مازندران در مراقبت از خود .

مواد و روش ها

این پژوهش، مطالعه ای توصیفی- مقطعی بود که بر بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به داروخانه 13 آبان و کلینیک شفا رامسر در بازه زمانی اردیبهشت تا بهمن 1395 انجام شد. 240 بیمار وارد مطالعه شده و با گفتگو، داده ها در پرسشنامه ی از پیش فراهم شده وارد شد. سطح دانش، نگرش و کارکرد بیماران با برآورد امتیازها بررسی شد و تحلیل داده ها بوسیله ی نرم افزار spss صورت گرفت.

نتایج

میانگین سنی بیماران 27/58 سال بود (159 زن و 81 مرد)، سطح دانش، نگرش و عملکرد بیماران نسبت به بیماری دیابت به ترتیب 36/59، 5/38 و 35/51 درصد بدست آمد. دانش بیماران با میزان تحصیلات رابطه ی آماری مثبت و بسیار معنی داری داشت. در بیماران بدون پیشینه ی خانوادگی نمره نگرش پایین تر بود. افزون بر این، در زنان و در بیماران زیر درمان توام با انسولین و داروهای خوراکی عملکرد بهتری بدست آمد.

نتیجه گیری

نتایج مطالعه ی ما نشاندهنده سطح پائین دانش، نگرش و عملکرد بیماران دیابتی در خود مراقبتی بود و آموزش مناسب به بیماران دیابتی می تواند سبب کنترل مناسب، پیشگیری از پیشرفت بیماری و کاهش هزینه های نظام سلامت شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2048590 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!