بررسی ارتباط بین هیپرلیپیدمی با برخی پیامدهای مادری در حاملگی: مطالعه مقطعی

نویسنده:
پیام:
چکیده:
مقدمه

غلظت لیپیدهای پلاسما در دوران بارداری به وضوح افزایش می یابد. مطابق برخی مطالعات، دیس لیپیدمی در بروز پره اکلامپسی و مقاومت به انسولین موثر بوده است.

هدف

این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه ارتباط بین هیپرلیپیدمی با برخی پیامدهای مادری و نوزادی در زنان حامله بستری در بیمارستان الزهرا (س) رشت انجام شد.

مواد و روش ها

در این مطالعه مقطعی زنان حامله در دو گروه هایپرلیپدمی و چربی خون نرمال از نظر پیامدهای مادری و نوزادی با هم مقایسه شدند. پیامدهای مادری شامل سن حاملگی، سن مادر، نمایه توده بدنی، دیابت بارداری، پره اکلامپسی، کلستازیس و نوع زایمان و پیامدهای نوزادی شامل وزن زمان تولد و نمره آپگار بود.

نتایج

نتایج نشان داد با افزایش سن حاملگی پروفایل لیپید غیر طبیعی بیشتر می گردد. زنان با هایپرلیپیدمی، سطح تری گلیسیرید، کلسترول و LDL افزایش یافته و HDL پایین داشتند. همچنین بروز دیابت حاملگی (001/0 p<)، پره اکلامپسی (001/0 p<)، کلستاز (041/0 =p)، محدودیت رشد جنین (001/0 p<) و ماکروزومی (001/0 p<) بطور معناداری در گروه هایپرلیپدمی بالاتر از گروه کنترل بود.

نتیجه گیری

مطالعه حاضر نشان دهنده ارتباط دیس لیپیدمی با برخی عوارض نامطلوب بارداری و جنینی بود. بنظر می رسد افزودن آزمایش پروفایل لیپیدی قبل از بارداری و طی مراقبت های پریناتال جهت تشخیص زود هنگام دیس لیپیدمی و کاهش عوارض مربوط به مادر می تواند موثر باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
739 -748
لینک کوتاه:
magiran.com/p2048612 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.