مقایسه اثربخشی تریاژ براساس شاخص شدت اضطرار (ESI) و مقیاس HEART در تشخیص پیامد بیماران با درد قفسه سینه

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

درد قفسه سینه از علل شایع مراجعه به بخش اورژانس است که فقط 25-15% آنها به تشخیص قطعی سندروم حاد کرونری (ACS=Acute Coronary Syndrome) می رسد. با این حال موارد تشخیص داده نشده ACS مرگ و میر بالایی را به دنبال دارد. این مطالعه با هدف مقایسه اثر بخشی تریاژ ESI (Emergency Severity Index) و مقیاس HEART (مقیاس تشخیصی درد قفسه سینه) در تشخیص پیامد بیماران با شکایت از درد قفسه سینه صورت گرفته است.

مواد و روش ها

این مطالعه مقطعی بر روی 200 بیمار مراجعه‎کننده با درد قفسه‎سینه به بخش اورژانس بیمارستان‎های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1396 انجام شد. فرم تریاژ ESI، مقیاس HEART و اطلاعات جمعیت شناختی برای تمام بیماران تکمیل شد. شش هفته بعد نیز بیماران به لحاظ وقوع مشکلات قلبی مجددا بررسی شدند.
یافته‎ها: مطابقت تریاژ ESI و مقیاس HEART در گروه پرخطر 27/9% (24 نفر)، گروه با خطر متوسط 79% (62 نفر) و گروه کم خطر 30/6% (11 نفر) بود. به طور کلی از مقایسه مجموع نمرات، این دو مقیاس 48% با یکدیگر تطابق داشتند. همچنین پس از در نظر گرفتن نقطه برش 4/5، حساسیت 85%، ویژگی 89% با فاصله اطمینان 95% برای مقیاس HEART و حساسیت 95%، ویژگی 25% با فاصله اطمینان 95% برای مقیاس ESI بدست آمد.
نتیجه‎گیری: بر اساس نتایج این مطالعه تریاژ ESI علیرغم گستره‎ای که دارد، نسبت به مقیاس HEART عملکرد ضعیفی نشان داده است. لذا استفاده از مقیاس HEART همراه تریاژ ESI می تواند بسیار مفید واقع شود.
 

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
299 -305
لینک کوتاه:
magiran.com/p2048731 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!