چالش های مداخله مددکاری اجتماعی در حمایت از یک سالمند آزار دیده

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

افزایش آزار سالمندان در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران امری غیرقابل انکار است. در حالی که دولت و مردم در کشورهای توسعه یافته آماده مواجهه با این چالش هستند کشورهای در حال توسعه چشم انداز مشخصی برای آن ندارند. در این مقاله یک مورد سالمندآزاری و چالش های ارائه خدمات مددکاری اجتماعی به وی گزارش شده است. 

گزارش مورد

 یک زن هفتاد و شش ساله، او را در این مقاله گل بانو می نامیم. بجز خواهرزاده اش حامی دیگری نداشت به یک مرکز غیردولتی نگهداری سالمندان سپرده شد. او توسط خواهرزاده اش مورد سو استفاه مالی قرار گرفته بود. چالش های مددکار اجتماعی برای ارائه خدمت مناسب زمانی افزایش یافت که خواهرزاده او فوت کرد. مرکز نگهداری سالمندان نیازهای پایه گل بانو را نادیده می گرفت و اصرار داشت که مراجع را به یک مرکز نگهداری دولتی ارجاع دهد چرا که او قادر نبود هزینه نگهداری را بپردازد. 

بحث و نتیجه گیری

 مددکار اجتماعی در این کیس پس از شناسایی مشکل، مداخله حمایت روانی اجتماعی خود را با تکیه بر رویکرد مدیریت مورد، انجام داد و از ارائه خدمات کافی و به موقع به مراجع اطمینان حاصل کرد. لذا پیشنهاد می شود در موارد مشابه از این رویکرد استفاده شود. سالمندان به موجب حقوقی که دارند نیازمند حمایت از جانب دولت و قانون گذاران می باشند. مورد توجه قرار دادن موارد آزار سالمندی و داشتن برنامه مشخص در مواجهه با این موارد به عهده دولت و برنامه ریزان اجتماعی است.

زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 34
لینک کوتاه:
magiran.com/p2049049 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!