مقایسه اثر پارامترهای محیطی و سازه‏ ای موثر بر تغییر شکل و پایداری هیدرولیکی بدنه موج‏ شکن ‏های سکویی شکل‏ پذیر

پیام:
چکیده:
موج‏شکن‏های سکویی دسته‏ ای از موج‏شکن‏های توده سنگی شکل‏پذیر هستند که در اثر برخورد امواج دریا دچار فرسایش و تغییر شکل شده تا نیم رخ سمت دریا به یک حالت پایدار برسند. یکی از مهم‏ترین پارامترهای حاکم بر پایداری موج‏شکن‏های سکویی، عرض فرسایش یافته سکو است. اگر میزان فرسایش عرض سکو از عرض اولیه بیش تر شود، سازه دچار خرابی خواهد شد. پژوهش حاضر با استفاده از مدل‏سازی آزمایشگاهی به‏منظور مقایسه تاثیر پارامترهای محیطی و سازه‏ای بر مقدار عرض فرسایش یافته سکو صورت گرفت. نتایج نشان داد که بیش از 90% تغییر شکل سازه در 3000 موج ابتدایی رخ داد. همچنین، تاثیر تراز قرارگیری سکو بر فرسایش سکوی موج‏شکن سکویی نسبت به پارامترهای عمق آب و عرض سکو، به ‏مراتب کم تر بوده و تغییرات عرض سکو روی فرسایش مقطع سازه نسبت به سایر پارامترها تاثیرگذارتر بود. طوری که میزان کاهش فرسایش مقطع موج‏شکن سکویی با افزایش 20% عرض سکو بیش تر از افزایش 45% تراز سکو بود. اگرچه می‏توان در صورت عدم دسترسی به مصالح سنگی با اندازه مناسب، برای اجرای ساده‏تر و کاهش هزینه های اجرایی، برای تامین پایداری سازه، به‏جای افزایش عرض سکو، تراز سکو را نیز افزایش داد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
226 -238
لینک کوتاه:
magiran.com/p2049780 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.