شبیه سازی عددی پدیده کاویتاسیون و تشکیل حباب در حالت گذرا درهندسه سه بعدی نازل انژکتور موتور دیزل دریایی

پیام:
چکیده:

در این مقاله از نمودار سرعت برحسب تغیر زاویه میل لنگ برای به دست آمدن نمودار فشار برحسب زمان پاشش سوخت استفاده شده است. شرایط مرزی متغیر نسبت به زمان با نرم افزار ANSYS FLUENT17.1 و کد نویسی به کمک زبان برنامه نویسیC++  استفاده شده است. برای استقلال از شبکه بندی از 8 شبکه مختلف استفاده شده که درنهایت شبکه بهینه با تعداد نقطه 1520400 به دست آمده است. برای صحت سنجی کد، مقایسه باحالت تجربی صورت گرفته است که نتایج عددی بسیار نزدیک به حالت تجربی در مدل دوبعدی است. تحلیل سه بعدی برای حالات مختلف فشار ورودی و خروجی و نمایش کانتور کاویتاسیون برای حالت 3 فاز با دقت حل معادلات ماتریس بردار شاری مرتبه ی سوم برای حل گره های شبکه و دقت در هم گرایی6-10صورت گرفته و در آخر در رابطه با خوردگی و اثرات آن بحث شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
183 -192
لینک کوتاه:
magiran.com/p2049977 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!