بررسی تراز فشار صوت مراسمات مذهبی در مساجد و نمازخانه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

استفاده از تکنولوژی های نوین، آثار مثبت و منفی بر جامعه بشری دارد. بلندگوها و سیستم های صوتی، زیان هایی برای بشر داشته و آلودگی صوتی ایجاد می نمایند. شیعیان در مراسم دینی افزون بر نمازهای پنج گانه و سخنرانی مذهبی، مناسبت های ویژه ای مذهبی نیز دارند. کارایی بالای سیستم های صوتی در برنامه های عزاداری، نیازمند استفاده صحیح از این تکنولوژی می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تراز فشار صوتی در مراکز مذهبی و در مناسبت های مختلف مذهبی در مساجد و نمازخانه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد.

مواد و روش ها

در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، به صورت سرشماری تمام مساجد و نمازخانه های فعال در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1396 مورد پایش قرار گرفت. به منظور تعیین توزیع تراز فشار صوتی از روش شبکه بندی و جهت اندازه گیری نیز از دستگاه TES 1358 استفاده گردید.

یافته ها

میانگین تراز فشار صوتی در مراسمات روضه، سخنرانی و سینه زنی به ترتیب 87/14، 90/31 و 93/31 دسی بل در شبکه توزین فرکانسی c تعیین گردید. مقایسه تراز فشار صوتی در شبکه توزین فرکانسی A در مراسم سینه زنی با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا و سازمان بهداشت جهانی اختلاف معنی داری را نشان داد (0/013=p).

نتیجه گیری

مراسم مذهبی و اعیاد به طور متوسط تا 2 ساعت به طول می انجامند، بنابراین طراحی فضای داخلی و پخش کننده های صوتی باید به گونه ای تنظیم شوند که حداکثر تراز فشار صوتی آن 80 دسی بل باشد

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
162 -169
لینک کوتاه:
magiran.com/p2050059 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.