تحلیل ابعاد و عوامل تاثیرگذار بر استرس شغلی در کارکنان اتاق عمل بیمارستان های آموزشی شهرکرد در سال 1396

پیام:
چکیده:
مقدمه و زمینه

محیط اتاق عمل به دلیل شرایط ویژه ای که دارد، می تواند مکان پر استرسی برای کار در نظر گرفته شود. با توجه به اثرات مخرب استرس شغلی، این مطالعه با هدف بررسی و توصیف استرس شغلی در کارکنان اتاق عمل طراحی و انجام شد.

روش کار

پژوهش فوق مطالعه توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از پرسشنامه بررسی استرس شغلی اسیپو در اتاق عمل بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بر روی 120 نفر، متشکل از فارغ التحصیلان تکنولوژی اتاق عمل و کارشناسان هوشبری که به روش سرشماری وارد مطالعه شده بودند، پرداخته است.

یافته ها

اکثرافراد شرکت کننده این پژوهش را کارکنان خانم متاهل با متوسط سنی 377/6 ±66/33 سال تشکیل می دادند. این افراد به طور متوسط259/6± 02/10 سال سابقه کار داشتند که بر اساس معیار استرس شغلی اسیپو، 71% آنان نمره استرس شغلی 199-150 بوده است که بالاترین میزان استرس شغلی مربوط به محیط فیزیکی و بار کاری آنان گزارش شده است. سن، جنس، سابقه کاری، وضعیت تاهل و رشته دانشگاهی در میزان استرس شغلی تاثیر نداشت ولی تعداد فرزندان روی میزان استرس شغلی موثر بوده است (0.022p=).

نتیجه گیری

استرس شغلی در کارکنان اتاق عمل متوسط تا شدید است و بایستی تمهیداتی اندیشیده شود تا محیط فیزیکی آنان مساعد شده و بار کاری آنان تعدیل گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
308 -316
لینک کوتاه:
magiran.com/p2050081 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.