بررسی دیدگاه سالمندان از پدیده مرگ: یک مطالعه کیفی

پیام:
چکیده:
سالمندی آخرین مرحله زندگی می باشد که هر انسانی می تواند بدان برسد. دیدگاه های متفاوتی در رابطه با مرگ ارائه گردیده است و این پدیده را مورد پژوهش قرار داده اند. مرگ، هدف این پژوهش بررسی دیدگاه های سالمندان در رابطه با زندگی گذشته آنان قبل از اسکان در سرای سالمندان، عقاید، افکار و احساسات آنان درباره مرگ و نظرات آنان در رابطه با دنیای پس از مرگ می باشد. تعداد 17 سالمند ساکن در مرکز شبانه روزی نگهداری از سالمندان جام جم سنندج انتخاب گردید. این پژوهش با استفاده از روش کیفی انجام پذیرفت. مصاحبه های نیمه ساختار یافته عمیقی با سالمندان به عمل آمد. مصاحبه به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفت سپس با استفاده از روش توصیفی کلایزی به تجزیه و تحلیل داده ها پرداختیم که به موجب آن سه مضمون اصلی و هجده مضمون فرعی به دست آمد. مضامین اصلی به دست آمده شامل زندگی نازیسته، پنداشت های پیرامون مرگ و دنیای پس از مرگ می باشند. تامل برانگیزترین مضامین فرعی به دست را می توان در مفاهیم سرکوب نیازهای شخصی به سبب وجود نیازهای دیگران، اضطراب مرگ، انزوا، پذیرش مرگ و تمایل به زندگی جاودان در آرامش را اشاره نمود. پدیده مرگ به عنوان عاملی اجنتاب ناپذیر و غیر قابل کنترل هرجه بیشتر مورد پذیرش قرار گیرد احساسات ناخوشایند و اضطراب به وجود آمده از آن کاهش می یابد و بر بهزیستی روانی فرد تاثیر بسزایی دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
169 -178
لینک کوتاه:
magiran.com/p2050691 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!