تاثیر چراغ های هوشمند BITS و هماهنگ سازی تقاطع ها بر متغیرهای ترافیکی و زیست محیطی (مطالعه موردی: شهر یزد)

پیام:
چکیده:

برای کاهش اثرات نامطلوب تقاطع ها می توان از سیستم های هوشمند و هماهنگ سازی چراغ ها  استفاده کرد. سیستم BITS همان سیستم های SCATS  و SCOOT بوده که در داخل کشور بومی سازی شده است. بنابراین هدف این مطالعه بررسی تاثیر سیستم هوشمند BITS بر متغیرهای ترافیکی و زیست محیطی است. این ارزیابی در حالت چراغهای هماهنگ و منفرد نیز انجام شده است. متغیرهای ترافیکی شامل طول صف، زمان تاخیر، زمان توقف، زمان سفر، سرعت متوسط و متغیرهای زیست محیطی شامل مصرف سوخت، آلودگی هوا ناشی از گازهای کربن منواکسید، هیدروکربن و اکسیدهای نیتروژن و آلودگی صوتی هستند. مطالعه با انتخاب سه چهار راه و دو سه راه در شهر یزد و برداشت های میدانی نرخ تردد، زمان سفر، آلودگی هوا و صدا و شبیه سازی در نرم افزار AIMSUN  ومقایسه ای بین سیستم کنترل ثابت، هوشمند و هماهنگ صورت گرفت. نتایج نشان داد در کنترل منفرد هوشمند، تمام متغیرها بهبود قابل توجهی نسبت به کنترل منفرد ثابت داشته وکنترل ثابت هماهنگ، بهتر از ثابت مجزا است؛ در حالی که کنترل مجزای هوشمند از هر دو مورد ذکر شده، عملکرد ترافیکی و زیست محیطی بهتری داشته است.همچنین  بیشترین تاثیر روی طول صف و زمان توقف بوده که بیشتر از سایر متغیرها توسط ادارک راننده گان قابل اندازه گیری است. بنابراین می توان با استفاده از چراغ های راهنمایی هوشمند BITSو هماهنگ سازی تقاطع های یا به عبارتی کاربرد موج سبز در تقاطع های نزدیک به هم، از به هدر رفتن وقت و سرمایه های ملی جلوگیری کرد. نتیجه عملی تر آن کاهش آلودگی هوا،  صدا و تاخیر وسایل نقلیه پشت چراغ های راهنمایی است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2050751 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!