چسبندگی نرخ سود و خصوصیات ویژه بانک ها: کاربردی از رهیافت هم انباشتگی پنلی پنهان

پیام:
چکیده:
چسبندگی نرخ سود به معنای واکنش نامتقارن نرخ های سود بانکی به تکانه های مثبت و منفی عوامل تاثیرگذار بر آن است. مطالعه رفتار نرخ سود، چشم انداز جدیدی در نظارت بانکی و استفاده از ابزارهای سیاستی فراهم خواهد آورد. این مقاله به کمک رهیافت هم انباشتگی پنلی  پنهان، که توسط حاتمی(2018) معرفی شده است، به بررسی رابطه نرخ سود بانکی و خصوصیات ویژه بانکی در  بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 2017-2008 می پردازد. رویکرد هم انباشتگی پنلی پنهان، علاوه بر تحلیل رابطه بلندمدت غیرخطی، دارای  قابلیت مدلسازی عدم تقارن موجود در متغیرها می باشد. به این منظور ابتدا با استفاده از آزمون هم انباشتگی پنلی نشان داده شده است که بین اجزای مثبت و منفی متغیرها رابطه بلندمدت وجود دارد(تایید هم انباشتکی پنهان)، سپس با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویای پنلی(panel DOLS)، رابطه های نامتقارن بین متغیرها اندازه گیری شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهند که مهمترین دلایل رفتار نامتقارن نرخ سود بانکی ، ریسک های اعتباری و نقدینگی می باشند و در واقع نرخ سود دارای چسبندگی رو به پایین است. همچنین  یافته های تحقیق مبین تایید تجربی الگوی ساختار-رفتار- عملکرد در سیستم بانکی ایران است. دلالت های سیاستی تحقیق حاکی از توجه بیشتر بانک مرکزی به آثار ضد رقابتی ادغام های بانکی، اعمال الزامات سخت گیرانه نقدینگی به بانک ها و متوقف نمودن امهال وام های غیرجاری و ملزم نمودن بانک ها به افزایش کیفیت دارایی ها می باشد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
1 -25
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051006 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.