داستان گویی دیجیتال و نظریه ذهن: رسانه ای برای ذهن خوانی خلاق

پیام:
چکیده:
نظریه ذهن(ذهنی کردن) یکی از ضروری ترین مهارت ها برای توسعه روابط اجتماعی است. از این رو پژوهش های بسیاری در صدد یافتن روش هایی برای پرورش نظریه ذهن و به ویژه روش های مبتنی بر فعالیت های روایت محور و بر آمده از داستان اند. از آنجایی که فضای دیجیتال، در دوره معاصر شیوه ارتباطات بینافردی و همچنین فضای رودروی داستان سرایی را متحول ساخته است، اکنون امکانات دیجیتال بستری چندرسانه ای برای بیان و گوش سپردن به داستان فراهم آمده است،این پژوهش درصدد تبیین ظرفیت و قابلیت های رسانه داستان گویی دیجیتال بر پرورش نظریه ذهن است.این مطالعه مبتنی بر روش تحلیل مفهومی و استنتاجی در سطح نظری، ظرفیت ویژه و متمایز رسانه داستان گویی دیجیتال برای پرورش نظریه ذهن را مطرح می کند. بر پایه یافته های قبلی در حوزه نقش داستان سرایی بر پرورش نظریه ذهن و براساس ظرفیت رسانه داستان گویی دیجیتال، این پژوهش برای نخستین بار این پیشنهاد را مطرح می کند که در تقابل با روش های منفعل پیشین، می توان از امکانات این رسانه نوین برای تدوین الگوهای داستان سرایی خلاقانه و مشارکتی با هدف پرورش نظریه ذهن در افراد بهره برد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051097 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!