بررسی خواص حشره کشی نانو امولسیون اسانس پونه، (Mentha longifolia L. (Lamiaceae علیه سوسک چهار نقطه ای حبوبات، (Callosobruchus maculatus (Fabricius) (Coleoptera: Chrysomelidae

پیام:
چکیده:
امروزه نانو امولسیون ها به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به فردی مانند سایز کوچک ذرات، ثبات فیزیکی طولانی مدت و شفافیت مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته اند. در این تحقیق سمیت تنفسی اسانس پونه Mentha longifolia و نانوامولسیون آن علیه سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus مطالعه شد. آزمایش ها در شرایط آزمایشگاهی، دمای 2±27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 و در تاریکی انجام شد. اسانس پونه در ساعات اولیه پس از انجام آزمایش سمیت تنفسی بالاتری نسبت به نانوامولسیون داشت. در مرحله حشره کامل مقدار LC50 اسانس و نانوامولسیون به ترتیب برابر با 1/10 و 1/16 میکرولیتر بر لیتر هوا برآورد شد. مقدارLC50  در مرحله جنینی برای اسانس برابر با 9/4 میکرولیتر بر لیتر هوا و برای نانو امولسیون 4/9 میکرولیتر بر لیتر هوا تعیین شد. در غلظت 25 میکرولیتر بر لیتر هوا، میزان LT50 اسانس و نانوامولسیون به ترتیب برابر با 2/2 و 1/11 روز بود. در غلظت 1/10 میکرولیتر بر لیتر هوا اسانس معمولی دوامی نداشت، ولی نانوامولسیون دوام خوبی (روز 04/9 =LT50) داشت. در غلظت 9 میکرولیتر بر لیتر هوا مدت زمانی که طول کشید 50 درصد تخم ها در اثر اسانس معمولی دچار مرگ و میر شوند، 7/3 روز برآورد شد. میزان LT50 نانوامولسیون در این غلظت 09/17 روز بود. در غلظت 9/4 میکرولیتر بر لیتر هوا میزان LT50 نانوامولسیون 8/12 روز بود، در حالیکه اسانس معمولی فاقد دوام بود. میانگین قطر ذرات نانوامولسیون با استفاده از میکروسکوپ الکترونی (TEM) حدود 36-10 نانومتر تعیین شد. بر اساس نتایج به دست آمده، بکارگیری فرم نانوامولسیون اسانس گیاه پونه می تواند باعث افزایش سمیت تنفسی و دوام آن شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
151 -163
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051128 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!