ارزیابی مهاجرت پرتگاه های گسلی شکرآب، یکی از سرچشمه های لرزه زای شهر بیرجند

پیام:
چکیده:
چکیده سیستم گسلی شکرآب واقع در شمال شهر بیرجند، دارای پرتگاه های متناوب گسلی هم روند باگسل اصلی می باشد. با ترسیم مقاطعی عرضی بصورت عمود بر امتداد گسل و بررسی مکانیزمپرتگاه ها، مشاهده گردید که هر چه ازسمت شمال به سمت جنوب حرکت کنیم گسلش در واحد های جوانتر رخ می دهد. در4 مقطع عرضی ترسیم شده بر روی گسل، با حرکت از سمت شمال به جنوب، افزایش شیب در سطوح پرتگاه هارا شاهد هستیم. این موارد به همراه وجود رشته قنوات جدیدتر در جنوب گسل شکرآب و همچنین حرکات چپگرد و پلکانی در آبراهه ها و وجود آثار گسلش پنهان در نهشته های کواترنری که در دشت جنوبی کوه شکرآب واقع شده اند،بیانگر رشد ومهاجرت عرضی پرتگاه ها گسلی در سیستم شکرآب از سمت شمال به سمت جنوب(از کوهستان به طرف دشت) می باشد. هم چنین مقاطع بررسی شده (1تا4) حاکی از آن است که فاصله بین پرتگاه های گسلی شکرآب در شیل و مارن ها کمتر از ماسه سنگ، سنگ های آهکی و بلورین می باشد. بر طبق محاسبات فواصل بین پرتگاه ها از روی مقاطع عرضی در این پهنه گسلی، می توان گفت بطور میانگین در فعالیت لرزه ای آتی، پرتگاه های جدید حدود 27 متر نسبت به پرتگاه ماقبل مهاجرت دارند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
36 -51
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051138 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!