معرفی سفره رانده کوه سرخ در شمال گوه تکنار، شمال شرق ایران

پیام:
چکیده:
چکیده در مجاورت شمالی گوه تکنار، جنوب پهنه سبزوار و در راستای رشته کوه موسوم به کوه سرخ، بلوک هایی کنگلومرایی منتسب به اولیگوسن با ابعاد کیلومتری، بر روی سنگ هایی با جنس و سن تقریبا مشابه پراکنده شده اند. بر روی ورقه زمین شناسی کدکن ارتباط واحد های سنگی مذکور به صورت دگرشیب ترسیم شده است.پیمایش های صحرایی و مطالعات تصاویر ماهواره ای ما را برآن داشت تا نگاه متفاوتی نسبت به ارتباط واحدهای سنگی فوق داشته باشیم. مرز گسله واضح در گستره وسیعی به شکل یک پهنه جدایشی بین دو واحد سنگی اولیگوسنیاد شده، چین های خوابیده تا برگشته عمدتا به سمت شمال شرق، گسل های رانده دو سویه به سمت شمال شرق و جنوب غرب، خطواره های برشی نافذ در بلوک های کنگلومرایی و وجود پنجره فرسایشی در جنوب غرب شهر کدکن، همگی شواهدی بر حضور یک سامانه سفره رانده عظیم در امتداد رشته کوه سرخ می باشند. در حقیقت این سفره رانده شامل یک چین غول آسای خوابیده به سمت شمال تا شمال شرق بوده که یال جنوب غربی آن بواسطه یک زون جدایشی کیلومترها بر روییال شمال شرقی خود رانده شده است. بر این اساس بلوک های عظیم کنگلومرایی سرگردان  احتمالا بقایای بخش های سخت یال نابرجای جنوب غربی می باشند که در اینجا ما آن ها را مجموعه کلیپ کدکن می نامیم. حضور چنین سامانه سفره رانده ای مبین نوعی کوتاه شدگی قابل ملاحظه در راستایی عمود بر امتداد رشته کوه سرخ در زمان پس از اولیگوسن می باشد. این نیز به نوبه خود می تواند بازگوکننده توزیع خاص کرنش در محدوده گسل سنگرد باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
51 -63
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051139 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!