مدل های رگرسیونی غیرخطی آمیخته با توزیع نرمال/مستقل

پیام:
چکیده:

یک کاربرد مشهور از مدل های غیرخطی با اثرهای آمیخته در مطالعه های پزشکی است، که در آن چگونگی اثر دارو های مصرفی بیماران در طول زندگی آنها بررسی می شود. در برازش این مدل ها فرض متداول نرمال بودن اثرهای تصادفی و مولفه های خطا است، اما عدم برقراری آن می تواند موجب نتایجی نامعتبر در برآوردیابی شود. به همین دلیل در تحلیل داده های فارماکوکینتیک توزیع هایی از جمله نرمال، اسلش، تی-استیودنت و نرمال-آلوده در نظر گرفته می شوند تا بتوان به تحلیلی استوار دست یافت. در این مقاله برآورد پارامترهای مدل غیرخطی با اثرهای آمیخته از طریق روش ماکسیمم درست نمایی با استفاده از نرم افزار ‎SAS‎ برای مجموعه داده های فارماکوکینتیک صورت می گیرد. همچنین با استفاده از معیار های انتخاب مدل که بر اساس این رویکرد هستند، بهترین مدل برازشی بر روی این داده ها برگزیده ‎می شوند.

زبان:
فارسی
صفحات:
21 -32
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051222 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!