بررسی درک و فهم دانش آموزان پایه هشتم از احتمال

پیام:
چکیده:
هدف تحقیق حاضر که به روش توصیفی از نوع زمینه یابی صورت گرفته است، بررسی درک و فهم و بدفهمی دانش آموزان پایه هشتم در مورد مفهوم احتمال است. جامعه آماری پژوهش صورت گرفته، شامل دانش آموزان دختر و پسر پایه هشتم استان تهران است. نمونه ای تصادفی به اندازه ‎1330‎ نفر دانش آموز، که در مدارس عادی، نمونه دولتی، شاهد و تیزهوشان تحصیل می کنند؛ به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده اند و ‎15‎ سوال احتمال که روایی آن توسط تعدادی از اساتید ریاضی و آموزش ریاضی و دبیران با تجربه ریاضی بررسی شده بود به پرسش گذاشته شد. بعد از انجام تحلیل های آمار توصیفی، بدفهمی های دانش آموزان در هفت گروه به شرح زیر شناسایی شدند: عدم درک اعداد گویا و ارتباط آن با کسرها، عدم توانایی شمارش تمام حالت های ممکن، قضاوت های ذهنی، مشکلات زبان، استفاده از روش های خود ساخته در محاسبه احتمال، تعمیم غیر مناسب و عدم درک برخی از مفاهیم پیش نیاز.
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -80
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051226 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!