مدل سازی داده های بقا طولانی مدت با استفاده از تابع مفصل کلایتون برروی داده های پیوند قرنیه دو طرفه

پیام:
چکیده:
یکی از شایعترین علل پیوند قرنیه در ایران قوز قرنیه است. قوز قرنیه یک پدیده غیر التهابی است که معمولا قرنیه هر دو چشم را گرفتار می کند. از آن جایی که در پیوند قرنیه ممکن است نسبتی از افراد عضو پیوندی را دفع نکنند و به عنوان افراد مصون یا شفایافته در نظر گرفته می شوند. در این صورت برای در نظر گرفتن این نسبت از مدل شفایافته استفاده می شود. با توجه به این که زمان های بقا دفع پیوند مربوط به دو چشم با هم همبستگی دارند.  بنا بر این برای در نظر گرفتن وابستگی میان زمان های دفع پیوند از تابع مفصل استفاده شد. هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر دفع  پیوند قرینه با استفاده از مدل شفایافته به کمک تابع مفصل است. برای برآورد پارامترها از روش بیزی و بر اساس الگوریتم مونته کارلوی زنجیره مارکوفی و به کمک نرم افزار اوپن باگز انجام گرفت.
زبان:
فارسی
صفحات:
93 -102
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051228 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!