تنک سازی مولفه های اصلی در حضور نقاط دورافتاده

پیام:
چکیده:
یکی از معروف ترین رویکردهای اکتشافی برای کاهش بعد و توصیف ساده تر منابع اصلی تغییرات، تحلیل مولفه های اصلی است. با وجود مزایای جالب توجه این روش، به کارگیری آن در برخی از مواقع مشکلاتی را به همراه دارد. حضور نقاط دورافتاده در مجموعه داده ها، تاثیرهای مخربی بر نتایج این رویکرد دارد که به نظر می رسد گونه ای از مولفه های اصلی که استوار باشند برای اخذ نتایج معتبر، سودمند است. به علاوه، وجود بارهای میانی در برخی از ترکیبات خطی، تفسیر مولفه ها را دشوار می سازد که در این حالت می توان گونه ای از تنک سازی مولفه ها را در نظر گرفت. در این مقاله، برای حصول هم زمان مولفه های اصلی استوار و تنک، رویکرد ترکیبی کارآمدی ارائه و سپس به منظور ارزیابی و مقایسه آن با رویکردهای مطرح شده از شبیه سازی آماری بهره گرفته می شود. در نهایت، ابزارهای مورد اشاره در تحلیل مثال واقعی مرتبط با مجموعه داده های جرم و جنایت در آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
117 -128
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051230 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!