معرفی روش انقباض

نویسنده:
پیام:
چکیده:
هدف این مقاله، معرفی روش انقباض برای تحلیل الگوریتم ها است. بر اساس این روش، چندین رده از روابط بازگشتی می توانند به عنوان حالت های خاص چارچوب کلی بیان شده تحلیل شوند. گام های اصلی این فن بر اساس ویژگی های انقباض الگوریتم نسبت به متر های احتمالی مناسب پایه ریزی می شوند. نوعا توزیع حدی به عنوان نقطه ثابت یک عملگر حدی روی رده توزیع های احتمال مشخص سازی می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
129 -141
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051231 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!