سنتز کربوترمال و نیتروژن‎دهی دو مرحله‎ای آلومینیوم اکسی‎نیترید (AlON)

پیام:
چکیده:

هدف از این پژوهش، سنتز پودر گاما آلومینیوم اکسی‎نیترید با شبکه اسپینل مکعبی بوده است. جهت انجام این فرآیند، از روش احیای کربوترمال و نیتروژن‎دهی پودر اولیه‎ی آلومینا استفاده شد. این فرآیند به صورت دو مرحله‎ای انجام شد که در مرحله‎ی اول در دمای C 1550 مقداری از آلومینا با کربن موجود احیا شده و آلومینیوم نیترید تشکیل شد و سپس در مرحله دوم در دمای C1750 آلومینای باقیمانده با آلومینیوم نیترید واکنش داده و آلومینیوم اکسی‎نیترید تشکیل شد. به منظور دستیابی به فاز غالب آلومینیوم اکسی‎نیترید و از مقادیر مختلف کربن (5، 10، 15 و 20 درصد) استفاده شد و درصد وزنی فاز میانی در دماهای 1550، 1600 و 1650 درجه سانتی‎گراد برای نمونه بهینه بررسی شد. نتایج نشان دهنده تشکیل بیشترین درصد آلومینیوم اکسی‎نیترید در 10 درصد وزنی کربن می‎باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -8
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051306 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!