بررسی ادبی و تاریخی داستان های برگزیده درباره خرمشهر

پیام:
چکیده:

وقوع جنگ تحمیلی مهم ترین حادثه چند دهه اخیر کشورمان و اشغال و فتح خرمشهر از نقاط اوج این حادثه است. ازآنجاکه سخن و ادبیات مانند دیگر امور تحت تاثیر حوادث بیرونی است، در این پژوهش سعی شده است تا با روش تحلیلی به بررسی ادبی، عناصر داستانی و سندشناسی تاریخی نه داستان و یک مجموعه داستان (شامل سه داستان کوتاه) که در سال های مختلف درباره خرمشهر نوشته شده اند بپردازیم. نتایج نشان داد که این داستان ها ازنظر عناصر داستانی رو به پیشرفت داشته و ازنظر ادبی دارای تنوع کمتری شده اند. داستان ها ازنظر ویژگی های فکری نیز در این سال ها، تفاوت چندانی در موضوعات با هم نداشته اند. در بخش زیادی از این داستان ها انطباق حوادث با واقعیت های تاریخ جنگ مشهود است. همچنین نویسندگان در سال های اخیر تمایل کمتری به استفاده از سندیت تاریخی اشخاص و مکان ها در داستان ها نشان داده اند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051373 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!