تحلیل مضامین پایداری اخوان ثالث براساس نظریه عمل پی یر بوردیو

پیام:
چکیده:

جامعه و ادبیات رابطه ای متقابل و دوسویه دارند و آثار ادبی محصول و مولود حیات و محیط اجتماعی هستند. نظریه عمل پی یر بوردیو به تعامل ادبیات و جامعه و تاثیر متقابل آن دو بر یکدیگر می پردازد. میدان، منش و کنش، سه رکن اصلی نظریه عمل را تشکیل می دهند. این نظریه یکی از نظریه های کاربردی برای تحلیل جامعه شناختی متون ادبی به شمار می آید که چارچوب نظری این پژوهش بر آن استوار است. در این گفتار، دوره دوم شاعری اخوان ثالث براساس نظریه عمل بوردیو با رویکردی تحلیلی توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از این است که اخوان در قطب مستقل زیرمیدان تولید شعر فارسی جای می گیرد. وی از منشی ثابت و پایدار برخوردار بوده و هرگز شعرش را در خدمت اربابان قدرت و صاحبان ثروت قرار نداده است. تغییر چهره شاعری، استفاده از زبان، لحن و آهنگ حماسی، بیان نمادین و سمبلیک، ترسیم چهره جامعه، ترسیم چهره ظالمانه حکومت، بیان خفقان حاکم بر جامعه، فقر، مبارزه و تلاش برای رهایی از ظلم حاکم و... را می توان از مهم ترین کنش های وی برشمرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
47 -64
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051376 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!