رویارویی نویسندگان ادبیات داستانی پایداری در انعکاس شخصیت زن با رویکرد زن محورانه و هستی شناسانه

پیام:
چکیده:

بسیاری از فرهنگ ها در جهان، دختران و زنان را به گونه ای تربیت می کنند که تنها در برخورد با مردان تعریف شوند. اعمال و حرکات زنان با توجه به تعریف جنس اول، مرد، معنا می شود و نفوذ فرهنگی و تاریخی سبب سازی است تا در ضمیر خودآگاه یا ناخودآگاه مردمان هر سرزمین، قوانینی در جهت مقابله با هرگونه برون رفت زنان از هنجارها وجود داشته باشد. سیمون دوبوار بر آن است که هر جامعه ای در تلاش است تا تعریف هایی از زن ارائه کند و وی را جنس دوم تلقی کرده و درنهایت زن را زن تربیت کند؛ این در حالی است که اگزیستانسیالیسم نیز معتقد است که انسان قبل از اینکه به مرتبه وجودی «من» برسد، دیگران وجود او را غصب کرده اند. به این ترتیب، هرکس در کیفیت هستی دیگران مضمحل می شود و این، نوعی استبداد است. از سویی بر این نکته نیز تاکید می شود که افراد محدودی درصدد رهایی خود از این استبداد برمی آیند. در پژوهش پیش رو با توجه به اهمیت شخصیت زن در حیطه های ادبیات داستانی پایداری، تلاش خواهیم داشت تا با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی این موضوع به نحوی مقایسه ای، میان نویسندگان زن و مرد، بپردازیم و بدانیم چگونه زنان در جامعه تصویرشده داستان های منتخب این پژوهش، زن تربیت می شوند. می توان به این نتیجه اشاره داشت که نویسندگان زن در داستان های خود این موضوع را غالبا به عمد و گاه ناخواسته، نمایش داده اند؛ اما در آثار داستانی نویسندگان مرد، با نگاه و نگارشی مردانه تر و نیز دغدغه نبودن این موضوع مواجهیم.

زبان:
فارسی
صفحات:
91 -112
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051379 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!