اولویت بندی معیارهای انتخاب جامعه جهت اجرای مداخلات مردم محور کاهش خطر بلایا

پیام:
چکیده:
مقدمه

از آنجا که جامعه اولین پاسخ دهنده به هر بلیه ای است، ضروری است توانمندی جامعه برای مقابله با چنین شرایطی افزایش یابد. با توجه به اهمیت نقش جامعه در رویکرد کنونی مدیریت خطر بلایا، انتخاب جامعه ی اولیه به منظور دست یابی به موفقیت بیشتر و استقبال در جوامع دیگر نقش مهمی دارد. این مطالعه با هدف تبیین و تعیین میزان اهمیت معیارهای انتخاب جامعه در مداخلات جامعه محور کاهش خطر بلایا انجام شد.

روش کار

با استفاده از روش کیفی با تکنیک گروه اسمی، معیارهای انتخاب جامعه به منظور اجرای مداخله مدیریت مردم محور بلایا از دیدگاه 12 سازمان مختلف شهر کرمان که در مدیریت خطر بلایا نقش داشتند، طی چهار مرحله ی خلق ایده ها، ثبت ایده ها، تصریح ایده ها و اولویت بندی ایده ها مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها

در مطالعه ی حاضر، در مرحله ی ثبت ایده، 38 معیار جهت انتخاب جامعه بیان شد. در مرحله ی تصریح ایده ها، چهار معیار به دلیل غیرمرتبط بودن و پنج معیار به دلیل تشابه با سایر معیارها ترکیب گردید. معیارهای باقی مانده در چهار طبقه ی اصلی مخاطره و خطر، ظرفیت های سازمانی، ظرفیت های اجتماعی و شاخص های اجتماعی قرار گرفتند.

نتیجه گیری

 به علت محدودیت منابع و عدم امکان اجرای برنامه در تمامی جوامع، لازم است معیارهای انتخاب جوامع (به عنوان یکی از مراحل اجرای برنامه مدیریت مردم محور بلایا) تعریف و با سیستم ماتریکس و امتیازدهی، بهترین مکان به دقت و بر اساس نظر خود جامعه از میان جوامع مورد نظر انتخاب شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
130 -137
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051420 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!