انتخاب سیاست هماهنگ سفارش دهی در زنجیره تامین دو سطحی با استفاده از رویکرد نظریه بازی ها

پیام:
چکیده:
یکی از موضوعاتی که کمتر در ادبیات زنجیره تامین مورد توجه قرار می گیرد مدل های کمی برای همکاری خریدار و تامین کننده در زنجیره است. هماهنگ سازی سفارش دهی و آماده سازی در یک زنجیره تامین مستلزم اتخاذ تصمیمات بر مبنای مدل های ریاضی است. رشد روزافزون رقابت و توجه به هماهنگی و همکاری در مدیریت زنجیره تامین موجب گردیده است که این زمینه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله سعی می شود روابط خریدار و تامین کننده را با رویکرد نظریه بازی ها تحت دو سناریو (بدون همکاری و با همکاری) مورد بررسی قرار گیرد. در بازی های بدون همکاری درحالتی که خریدار از قدرت بیشتری برخوردار باشد، به عنوان رهبر (استکلبرگ خریدار) و در حالت دوم تامین کننده به عنوان رهبر در نظر گرفته می شود (استکلبرگ تامین کننده). آنالیز عددی، مقایسه بین سناریوها و تحلیل حساسیت مدل، اثر تغییر پارامترها بر هزینه ها و درآمد را نشان می دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
47 -73
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051528 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!