ساختاردهی مسائل پیچیده با ذی نفعان اجبارگرا با استفاده از رویکرد تحقیق در عملیات پست مدرن

پیام:
چکیده:

در دنیای واقعی در هر مساله تصمیم گیری ذی نفعان آن مساله از اهمیت ویژه ای برخوردارند،چه بسا مساله ای که ابتدا تعریف مساله مورد ابهام می باشد و ذی نفعان مساله حتی در مرحله تعریف هم دچار تضاد و اختلاف می باشند.موضوع ذی نفعان با تفکرات متفاوت و بعضا ناموافق،در تحقیق در عملیات سنتی(سخت) مورد توجه قرار نگرفته و بایستی برای ساختاردهی این مسائل از رویکردهای نوین تحقیق در عملیات که به مقوله ناهم نوایی ذی نفعان توجه ویژه دارند(پارادایم های رهایی بخش/انتقادی و پست مدرن)استفاده نمود.چنانچه ماهیت مساله پیچده باشد انتخاب رویکرد مناسب از بین رویکردهای فوق اهمیت ویژه ای می یابد.تحقیق حاضر پس از معرفی انواع حالت های ذی نفعان مساله،ضمن معرفی مفهوم پارادایم در تحقیق در عملیات و معرفی روش شناسی های مربوطه،مدل انتخاب پارادایم و روش شناسی حل مسائل را در چارچوب سیستم روش شناسی سیستم ها تشریح می نماید که برای مسائل پیچیده با ذی نفعان اجبارگرا،پارادایم پست مدرن را پیشنهاد می نماید.در ادامه پس از بررسی مبانی پست مدرن،مروری اجمالی بر تفکر پست مدرن در تحقیق در عملیات نموده و با معرفی مبانی تحقیق در عملیات پست مدرن و روش شناسی مرتبط با آن،نحوه کار بر اساس آن را تشریح می نماید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
75 -95
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051529 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!