تغییرات الگوی بیان پروتیین های برگ گیاه لیمو ترش تحت بیماری جاروک

پیام:
چکیده:

بیماری "جاروک" که توسط  عامل Candidatusphytoplasmaaurantifolia بوجود می آید یکی از بیماری های مهم مرکبات در ایران، غرب آسیا و شمال آفریقا می باشد که سبب ایجاد خسارت اقتصادی زیادی شده است. در این تحقیق اثر تنش بیماری بر پروتئوم برگ مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های برگی از گیاهان جمع آوری شده و با الکتروفورز دوبعدی (2-DE) و سپس طیف سنجی جرمی (MS) مطالعه شدند. توان بالای 2DE در تفکیک پروتیین ها این امکان را فراهم می سازد که انواع تغییرات کیفی (بودن یا نبودن و یا تغییر مکان) و کمی (افزایش یا کاهش بیان) پروتیین در شرایط تنش و نرمال مطالعه شوند. از میان 801 پروتیین برگی که با استفاده از نرم افزار Melani6 در 8 تکرار زیستی سالم و هشت تکرار زیستی آلوده آنالیز شدند، 63 پروتیین پاسخ چشمگیری به بیماری نشان دادند که از این تعداد 19پروتیین توسط طیف سنج جرمی شناسایی شدند، از جمله پروتیین هائی که در مقابله با تنش اکسیداتیو، فتوسنتز، متابولیسم و پاسخ به تنش شرکت دارند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
91 -100
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051549 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.