بررسی مفهوم «نفوذ» در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای(مدظله العالی)

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

پژوهش حاضر درصدد است معنا، چیستی، چرایی و انواع نفوذ را در اندیشه‏ رهبر معظم انقلاب (دامت برکاته)  مورد پرسش و پژوهش قرار دهد و ابعاد مختلف موضوع را از منظر ایشان واکاوی نماید. این پژوهش به این پرسش، پاسخ می دهد که: نفوذ در اندیشه مقام معظم رهبری چه مفهومی دارد؟

روش تحقیق

روش تحقیق حاضر، کیفی و از نوع تحلیل مضمون (تحلیل تماتیک) به شیوه مضامین شبکه ای است. جامعه آماری در این تحقیق شامل تمامی سخنرانی هایی است که حضرت آیت الله خامنه ای از سال 1368 تا سال 1397 در مورد نفوذ ایراد نمودند. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‏ای با ابزار فیش‏برداری و مراجعه به منابع دست اول، یعنی سخنرانی‏های مقام معظم رهبری، مستند به سایت ایشان است. یافته ها، به شیوه تحلیل مضمون بیانات ایشان در سال های 1368 تا 1397 موردتحلیل قرار گرفته است.

یافته ها و نتیجه گیری

به طورکلی نفوذ شامل انواع مختلف نفوذ فرهنگی، نفوذ سیاسی، نفوذ امنیتی و نفوذ اقتصادی است و نفوذ دشمن به صورت همه جانبه است. در رابطه با شیوه های نفوذ دشمن، مهم ترین شیوه، رخنه در کشور است که این رخنه در دستگاه های دولتی و خصوصی، به صورت شخصی یا جمعی و در انواع مختلف نفوذ، وجود دارد. هدف نفوذ دشمن را می توان در کلی در مفهوم نابودی خلاصه کرد. همچنین انگیزه اصلی نفوذ دشمن را می توان سلطه و ادامه تجربه تاریخی استکبار و استثمار بیگانگان دانست. راهکارهای مقابله با نفوذ دشمن، از دیدگاه مقام معظم رهبری، افزایش آگاهی ، هوشیاری و شناخت نقشه نفوذ دشمن در ابعاد فرهنگی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -66
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051586 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!