لیست تشریحی ماهیان خلیج فارس: تنوع و وضعیت حفاظتی

پیام:
چکیده:

این چک لیست با هدف مرور و خلاصه کردن نتایج تحقیقات سیستماتیک برروی ماهیان خلیج فارس که در طی 200 سال گذشته انجام شده است، به اجرا درآمد. از زمان کار C. Niebuhr ، یک زیست شناس دانمارکی در قرن 18 میلادی، تعداد گونه های معتبر به صورت معنی داری افزایش یافته و وضعیت سیستماتیک بسیاری از آنها تغییر کرده و بازنگری شده اند؛ از اینرو به روز رسانی این اطلاعات ضرورت یافته است. در اینجا ما از این فرصت برای فراهم آوردن یک چک لیست جدید و به روز ماهیان خلیج فارس براساس مقالات و داده های وقوع براساس نمونه های موزهای و نمونه های ماهیان گردآوری شده استفاده میکنیم. براساس نتایج ماهیان خلیج فارس شامل 743 گونه تائید شده در 131 خانواده، 445 جنس و 27 راسته می باشند. در رده ماهیان غضروفی، متنوع ترین خانواده Charcharhinidae یا 23 گونه (41/89 درصد) و به دنبال آن Dasyatidae با 15 گونه(08 / 31 درصد) بود. در راسته ماهیان استخوانی، Gobiidae با 65 گونه (70 / 9 درصد)، Carangidae یا 45 گونه (6/27 درصد) Serranidae یا 25 گونه (73 / 3 درصد)، Apogonidae با 25 گونه (73 / 3 درصد)، Lutjanidae با 23 گونه (43 / 3 درصد) و Blenniidae با 23 گونه(43 / 3 درصد) متنوع ترین خانواده های ماهیان خلیج فارس هستند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
1 -171
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051699 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!